Agrarische Jongeren Friesland

AJF, ’n boppeslach!! Kom erbij!!
Een toekomst in de agrarische sector, hoe ziet die eruit?
Durf jij vooruit te denken, mee te praten, ben je op zoek naar informatie en zie je gezelligheid en contact met je collega’s?! AJF daagt je uit!

AJF is er voor alle jongeren tussen de 16 en 35 jaar. Jongeren hebben immers een eigen mening over het landbouwbeleid en hebben hun eigen visie op de agrarische sector. Daarom hebben ze een eigen organisatie; plaatselijk en provinciaal is dit AJF en landelijk NAJK in Utrecht. AJF heeft circa 850 leden, verdeeld over 20 afdelingen verspreid over heel Friesland.

Kontakt, gezelligheid, informatie en uitwisseling van ervaringen zijn belangrijk binnen AJF. Er worden regelmatig excursies, regio- en discussieavonden, workshops en een ludieke activiteit georganiseerd. De onderwerpen die aan bod komen tijdens de verschillende avonden helpen je een beeld te vormen van jouw eigen agrarische toekomst.

AJF maakt dus deel uit van Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, NAJK, dé belangenvereniging voor agrarische jongeren in Nederland. NAJK zet zich in voor de belangen van de agrarische sector. De toekomst van jongeren in de land- en tuinbouw en met name bedrijfsovername staan centraal. NAJK en AJF zijn constant bezig met de ontwikkeling van activiteiten die perfect aansluiten bij jouw eigen situatie. Natuurlijk erg leerzaam en bovendien gezellig!

Ben je na het lezen van deze informatie nieuwsgierig geworden en wil je meer informatie of direct lid worden? Bel dan naar het secretariaat van AJF in Drachten kijk dan op onze website: https://www.ajfriesland.nl/lid-worden/